Mr. Mime Kadabra Alakazam Drowzee Hypno Gothita Gothorita Gothitelle