Charmander Gyarados Altaria Jangmo-o Hakamo-o Kommo-o Axew Fraxure Haxorus Horsea Seadra Dratini Dragonair Dragonite Kingdra